ADM

소담베이비 홈

바로가기              소담베이비소개              손발조형물              탯줄도장              제작신청              커뮤니티              이벤트                
 
 
화이트동글이( 120,000원)
조회 : 1,438  
화이트동글이액자
IMG_9457.gif
 동글이 No1. 
 
 
IMG_9454.gif
동글이 No2.
 
IMG_9454.gif
동글이 No3.
 
IMG_9459.gif
동글이 No4.
 
  
  구성.jpg


 
 
손발set 가격 - 110,000원 (No1) 
 
◈ 크리스탈이니셜,탯줄고체화,고추,진주색 추가시 - 각 20,000원 추가 ◈
 
◈ 탯줄 or 이빨 보관유리병, 사진 추가시 - 각 10,000원 추가 ◈
  
◈ 생후 50일 이후 10,000원 추가 ◈