ADM

소담베이비 홈

바로가기              소담베이비소개              손발조형물              탯줄도장              제작신청              커뮤니티              이벤트                
 
 
작성일 : 14-02-07 11:24
나비액자 단가 인상예정
 글쓴이 : 소담베이비
조회 : 599  

 
 
 
 
안녕하세요.
 
나비액자 관련 단가 인상에 대한 공지입니다.
 
액자안에 들어가는 금도금의 나비단가가 너무너무 올라가 부득이 하게
 
단가 인상하게 됨을 알려드립니다.
 
적용일 : 2014년 03월 01일
 
기존단가 : 11만원 → 12만원