ADM

소담베이비 홈

바로가기              소담베이비소개              손발조형물              탯줄도장              제작신청              커뮤니티              이벤트                
 
 
작성일 : 14-03-04 17:08
3월 할인 이벤트 !! 둘 !!
 글쓴이 : 소담베이비
조회 : 428  

 
단가 : 150,000원                   †                  단가 : 159,000원
 
                   판매단가 : 309,000원 240,000원
 
 
판매단가 30만 9천원에 상당하는 제품을 03월에 신청하시는 분에 한하여,
 
24만원으로 할인하여 예쁘고,고급스럽게 제작하여 드리고 있습니다.
 
많은 신청 접수 부탁드립니다.
 
※ 도장에 포함되는 고급케이스와 휴대용케이스도 같이 챙겨드리고 있어요^^