ADM

소담베이비 홈

바로가기              소담베이비소개              손발조형물              탯줄도장              제작신청              커뮤니티              이벤트                
 
 
작성일 : 14-09-30 10:38
10월 할인이벤트(패키지상품)
 글쓴이 : 소담베이비
조회 : 176  

(사진나비손발도장)단가 140,000원     †     (아방가드로탯줄도장)단가 159,000원  
 
                   판매단가 : 299,000원 → 220,000원
    
   
 
판매단가 2십9만9천원에 상당하는 제품을  10월에 신청하시는 분에 한하여,
 
22만원으로 할인하여 예쁘고,고급스럽게 제작하여 드리고 있사오니,
 
많은 신청 접수 부탁드립니다.
 
※ 도장에 포함되는 고급케이스휴대용케이스도 같이 챙겨드리고 있어요